Destek

Her insan topluluğu gibi Özgür Yazılım Derneği de emek ve para ile hayatını sürdürmekte. Dernek faaliyetleri çoğu zaman bu kaynakları bir şekilde kullanmakta ve her kullanılan kaynak doğal olarak azalmakta.

Emeğiniz var ise;

Paranız var ise;