Üyelik

Özgür Yazılım Derneğinde görev alarak destek vermek ve özgür yazılım için mücadele etmek için üyelik gerekli değildir. Özgür Yazılım Derneği katılımcı, özyönetim temelli bir esas ile hareket eder. Bu bağlamda emeğini Dernek için ayıran ve çalışan herkes Dernekte söz sahibi olabilir. Aynı sebepten Derneğin üyelik usulü zorlu ve uzun bir süreç olarak öngörülmüştür. Özgür Yazılım Derneğinde esas emektir ünvanlar değil.

Her halukarda Özgür Yazılım Derneği, Tüzüğü çerçevesinde üye kabul etmektedir. Derneğin 3 temel üyelik tipi bulunmaktadır. Bunlar;

Gerçek kişiler için üyelik için usul aşağıdaki gibidir;

Tüzel kişiler ve Onur üyeliği için dileyenler Tüzüğümüzün ilgili maddelerini okuyabilirler.